Bolagsbildningar och ombildningar

Vi hjälper dig vid nyregistrering av bolag

Behöver du bilda ett bolag, vi hjälper dig vid nyregistrering av samtliga bolagsformer.

Det finns för- och nackdelar med alla företagsformer och det gäller att tänka till innan man bestämmer sig. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut.

Ombildning av enskild firma till aktiebolag, kan vara lönsamt då du kan ta del av de förmånliga utdelningsregler som gäller för fåmansägda aktiebolag. Vi hjälper dig att analysera om det är lönsamt för dig.