Löneadministration och HR-tjänster

Låt oss ta hand om er löneadministration

Låt oss ta hand om er löneadministration, så spar ni in dyrbar tid och kan ägna er åt kärnverksamheten. Vi hjälper till att sätta upp rutiner och system för tidredovisning, med redovisning av utlägg med mera. Administration vid sjukdom, pension och bilar är exempel på delar av HR vi kan hjälpa till med.