Utbildning

Vi håller utbildningar så du förstår dina siffror bättre

Behöver du bättre förstå Balans- och Resultatrapporten, vi håller pedagogiska utbildningar så du förstår dina siffror bättre.