Våra tjänster

Varje företag är unikt och har olika behov.


Kamrer Redovisning STHLM AB strävar ständigt efter långsiktiga relationer med våra kunder.
Utifrån dig och ditt företags förutsättningar anpassar vi uppdraget utifrån ert behov och hittar flexibla lösningar.
För att definiera samarbetet och förtydliga de olika ansvarsområdena upprättar vi tillsammans ett uppdragsavtal där det tydligt framgår vem som gör vad.

Kamrer Redovisning STHLM AB sköter hela eller delar av företagets bokföring, ekonomi och administration.
Arbetet utför vi antingen hos oss på kontoret i Huddinge eller ute hos Er.

Ordning och reda är grunden till ett välmående företag, vi hjälper till att ordna detta hos ditt företag.

Kamrer Redovisning STHLM AB har ett väletablerat nätverk av specialister till ert förfogande.

Fråga oss vad vi kan hjälpa dig med!

Redovisning/Bokföring          Utbildning               Revision            Starta Företag