Utbildning

En av utbilningarna är "EkonomiTavlan".

EkonomiTavlan består av fyra kolumner, två för balans- och två för resultaträkningen. I dessa kolumner bygger deltagarna upp den ekonomiska situationen med valörbrickor av plast i olika storlekar och konto anges på en påklistrad notis. Om en transaktion gör att ett konto minskas eller ökas, byter deltagaren bricka och flyttar notisen.

Deltagarna sitter två och två för att de tillsammans, med utgångspunkt från en ekonomisk transaktion, ska kunna förändra den ekonomiska helhetsbilden. Det blir mycket plock med brickor och ofta livliga diskussioner.

De pedagogiska fördelarna med EkonomiTavlan är många. Deltagarna tycker det är kul att pyssla. Man skapar en bild av ekonomin genom att använda sig av flera sinnen, vilken gör att man får en större förståelse samt att man lättare kommer ihåg det som man lärt sig från utbildningen. Bilder hör hemma i höger hjärnhalva, vilken har 1 000 gånger mer i minneskapacitet. Ytterligaren ett sinne, känseln, "kopplas på" när man plockar med brickorna.

En pedagogisk metod för att visa hur balans- och resultaträkning hänger ihop helt enkelt!

Ekonomitavlan

Kontakta Therese Larsson , 073-555 88 23 om du är intresserad av att anorda en kurs för en grupp eller vill kolla upp datum för kommande kurstillfällen.